Məhsul Kodu
Mal Var


 

Моdel Sırası

 

HT30

MT300

MT500

 

 

ISTILIK NASOSLARI

İSTILIYI HAVADAN SUYA ÖTÜRƏN ISTILIK NASOSU – BU ENERJININ TƏKRAR SIRKULYASIYASI ILƏ INQILABI BIR SISTEMDIR, HANSI KI, GÜNDƏLIK HƏYATDA YARANAN ISTILIYI TƏKRAR ISTIFADƏ ETMƏKLƏ, ƏTRAF MÜHITƏ DÜŞƏN YÜKÜ AZALTMIŞ OLUR.   

İSTILIK NASOSUNUN KÖMƏKLIYI ILƏ CARI XƏRCLƏRIN AZALDILMASI

 MHI ISTILIK NASOSLARI HƏR BIR ISTIFADƏ OLUNAN 1.00 KVT ELEKTRIK ENERJISI ILƏ 4.44 KVT ISTILIK ENERJISI YARADA BILIR KI, BU DA ONU SUYUN ISIDILMƏSININ BÜTÜN ƏNƏNƏVI ÜSULLARINDAN DAHA SƏMƏRƏLI EDIR..Ətraf mühitin mühafizəsinə  verilən töhfə

MHI yüksək texnologiyalarının inteqrasiyası

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. cəmiyyət üçün ekoloji təmiz texnologiyaların yaradılması üzrə daha əhatəli həll yolları təklif edir. İstehsalçı ozon qatının qorunmasının və enerjidən səmərəli istifadənin qayğısıa qalır. Bu həm təşkilatın prinsiplərinə, həm də MHI qurğularının  gələcək istismarına aid edilir. İstilik nasosnalrının işlənib hazırlanmasında Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. şirkətin digər daha elmtutumlu sferalarındakı  fəaliyyətində istifadə olunan texnologiyaları tətbiq edib. Bu səbəbdən də, A2W seriyalı istilik nasosları yüksək MHI texnologiyaları sayəsində, həqiqətən, əsl innovasiyalı bir sistemdir. 
   
MHI sosial sferanın bütün spektrlarında ətraf mühitə düşən yükün azaldılması üçün kompleks həll yolları təklif edir.  MHI-nin yüksək texnologiyaları – XXI əsrin eko-cəmiyyəti üçün dayaqd

MHI istilik nasoslarının model sıralarına üçn tipdə bak-akkumulyator  daxildir - НТ30, МТ300 və  МТ500, uyğun olaraq 30, 300 və  500 l tutumlu. Göstəriln baklar A2W-nin digər iki seriyasında olan kimi, quraşdırılmış bak-akkumulyatora malik olmayan, yalnız ən güclü daxili  HMS140V blokuu ilə kombinə edilmişdir. Sanitar-gigiyenik ehtiyaclardan üçün isti su ehtiyacından asılı olaraq daxili blok üç növ baklardan biri ilə tamamlana bilər. Bu sistem sayəsində hər bir konkret hal üçün kifayət qədər elastik konfiqurasiya etmək olar. 

 

 

 
Etiketlər:824 Oxunma