Məhsul Kodu
Mal Var
Fayl

Məlumatı yüklə
 

Моdel Cərgəsi

Kondisioner 

Modeli            

Məhsuldarlığı,kVt           

        Soyutma       |      İsitmə

SRK56HE-S1                  4,7         5,3
SRK56HE-S1                  5,1         5,8
SRK63HE-S1                  6,3         6,7
SRK71HE-S1                  7,1         7,5

 

·       Yuyulan fotokatalitik təravətləndirici filtr.

.      Sutkada 24 saat havanın ionlaşdırılması

·      Mİ pultuna qoşulma imkanı.

·       -50S temperaturadək soyutma rejimində işləmə

 

 

MITSUISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD -nin məişət kondisionerləri

Məişət kondisionerləri otaqlarda, xüsusi evlərdə  və çox da böyük olmayan sahələrdə havanın qizdırılması və soyudulması üçün istifadə olunur. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd-nin split sistemləri bütün dünyada istehlakçılar arasında məşhurdur və onların rəğbətini qazanmışdır. Bu  Yapon  istehsalçısı  effektivlik, uzunömürlülük, etibarlılıq, ətraf mühitin təhlükəsizliyi və sənaye dizayn sahəsində olan tələblərə cavab verən  texnologiyalardan  istifadə etdiyinə görə öz qabaqcıl mövqeyini saxlayır.

MHI seriyalı məişət kondisionerlərinin hazırlanmasında istifadə olunan texnologiyalar

ENERJİ EFFEKTİVLİK TEXNOLOGİYALARI

·         A sinifli enerjieffektivlik

·         Bu sahədə yüksək enerjieffektivlik əmsalı(COP)

·         Daimi cərəyanlı  DC РАМ inverter

·         İnverterə yeni nəzarət

·         Qurguşunsuz lehimin patentləşmiş texnologiyası

·         Enerji sərfinin azaldılması üçün  yeni ventilyator pəri

·         Vərəq formasında enerjiqoruyucu 

·         Mikroprosessorun nəmdən müdafiəsi

·         Yüksək efektivli yaylı kompressor

·         Yuksək paslanmadayanıqlı paslanmayan örtüklü altlıq

·         Çöl blokun təkmilləşdirilmiş forması

·         İç blokun təkmilləşdirilmiş forması

 

Hava axınının  idarə olunma texnologiyası

o        Səlis və güclü hava axını

o        Jalüzlərin yeni forması

o         3D AUTO proqramlaşdırıla bilən rejim

o          Hava axınının sağa və sola yönləndirilməsi

o          Həcmli püskürmə

o         Hava axınının yüksək və güclü sürəti

HAVANIN TƏMİZLƏNMƏ SİSTEMLƏRİ

§         Allerqenlərdən təmizləmə sistemi

§         24 saat ərzində havanin ionlaşdırılması

§         Süzgəcin özü-özünü təmizləmə rejimi

 
Etiketlər:840 Oxunma