Məhsul Kodu
Mal Var
Fayl

Məlumatı yüklə
 

Моdel Sırası

Kondisioner

Sırası            

Məhsuldarlığı,kVt            

           Soyutma     |      İsitmə

SRK63ZR-S                  6,3         7,1
SRK71ZR-S                  7,1         8,0
SRK80ZR-S                  8,0         9,0

 

 

·         İç blokun səs səviyyəsi – 25dB-dən, çöl blokun - 51 dB-dən başlayaraq.

·         Yuyulan fotokatalitik təravətlənrici filtr.

·         Otağın antiallergik təmizlənməsi rejimi.

·         Özünütəmizləmə rejimi.

·         Sutkada 24 saat havanın ionlaşdırılması.  

·         İdarəetmə platalarını rütubətdən qoruyan silikon örtüyü.

·         “A+” sinifli enerji effektivliyi.

·        İç blokun hava yönləndiricilərini məxsusi idarə edən  3D-AUTO funksiyası. 

·         SUPERLİNK sisteminə qoşulma imkanı.

·         -150 S-dək temperaturda  soyutma və isitmə rejimində işləmə.

 

Hava kanallarının və ventilyatorun xüsusi konstruksiyası hava axınının güclü axınını təmin edir. Üfürmə məsafəsi böyük olduğundan böyük otaqlara və maqazinlərə tam uyğun gəlir.

 

SRK  ZR_S seriyalı – azon təhlükəsizli R410A markalı soyuducu amillə işləyən və böyük sahələrin havasinin dəyişdirilməsi üçün nəzərdə tutulan yüksək sinfə malik bir kondisionerdir. Kompressor aparatınin borusunun vektor idarəli sistemə uygunlaşdırılması, iç və çöl blokların hava pərlərinin optimal forması,  sabit cərəyanlı elektrik mühərrikləri və bir sıra yeni texnologiyalardan istifadə   yeni sinif kompressor yaranmasina səbəb olmuşdur

 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD -nin məişət kondisionerləri

Məişət kondisionerləri otaqlarda, xüsusi evlərdə  və çox da böyük olmayan sahələrdə havanın qizdırılması və soyudulması üçün istifadə olunur. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd-nin split sistemləri bütün dünyada istehlakçılar arasında məşhurdur və onların rəğbətini qazanmışdır. Bu  Yapon  istehsalçısı  effektivlik, uzunömürlülük, etibarlılıq, ətraf mühitin təhlükəsizliyi və sənaye dizayn sahəsində olan tələblərə cavab verən  texnologiyalardan  istifadə etdiyinə görə öz qabaqcıl mövqeyini saxlayır.

MHI seriyalı məişət kondisionerlərinin  hazirlanmasında istifadə olunan texnologiyalar

ENERJİ EFFEKTİVLİK TEXNOLOGİYALARI

·         A sinifli enerjieffektivlik

·         Bu sahədə yüksək enerjieffektivlik əmsalı(COP)

·         Daimi cərəyanlı  DC РАМ inverter

·         İnverterə yeni nəzarət

·         Qurguşunsuz lehimin patentləşmiş texnologiyası

·         Enerji sərfinin azaldılması üçün  yeni ventilyator pəri

·         Vərəq formasında enerjiqoruyucu·        

.         Mikroprosessorun nəmdən müdafiəsi

·         Yüksək efektivli yaylı kompressor

·         Yüksək paslanmadayanıqlı paslanmayan örtüklü altlıq

·         Çöl blokun təkmilləşdirilmiş forması

·         İç blokun təkmilləşdirilmiş forması

 

Hava axınının  idarə olunma texnologiyası

o        Səlis və güclü hava axını

o        Jalüzlərin yeni forması

o         3D AUTO proqramlaşdırıla bilən rejim

o          Hava axınının sağa və sola yönləndirilməsi

o          Həcmli püskürmə

o         Hava axınının yüksək və güclü sürəti

HAVANIN TƏMİZLƏNMƏ SİSTEMLƏRİ

§         Allerqenlərdən təmizləmə sistemi

§         24 saat ərzində havanin ionlaşdırılması

§         Süzgəcin özü-özünü təmizləmə rejimi

 §    Allergenə qarşı süzgəc                                                                                                                                                                             

 

 

 
Etiketlər:1007 Oxunma