Məhsul Kodu
Mal Var
Fayl

Məlumatı yüklə
 

Моdel Sırası

Kondisioner

Modeli           

Məhsuldarlığı,kVt             

         Soyutma      |      İsitmə

SRK25QA-S                  2,5         3,2
SRK35QA-S                  3,5         4,0

 

 

SRK-QA-S ,bu seriyali kondisionerlər geniş alici kütləsinin tələbatini ödəmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  Kondisioner sistemləi arasında Mitsubishi Heavy Industries, Ltd  şirkətinin məhsullarına xas olan ən yaxşı qiymət- keyfiyyət nisbətinə  malikdir. Bundan başqa yeni seriyada alıcı üçün mühüm olan rahatliq funksiyaları-gecə işləmə rejimi və enerji qənaətliyi  kimi, xidmət olunan otagin tez soyudulması üçün yüksək güclüklü rejim, eləcə də pult vasitəsilə üfiqi jalüzlərin sazlanması mövcuddur. Kondisionerin tərkibinə  onun səthində bakteriya və kifin yaranmasının qarşisini alan antibakterial materialdan hazirlanmış çox istifadəli hava süzgəci daxildir. SRK-QA-S seriyalı kondisionerin iç bloku yeni dizayna malikdir. Kondisionerin gövdəsi yuksək keyfiyyətə malik üzərində rəng çalarlari olan ağ- mirvari rəngində  plastikdən hazırlanmışdir.

 

·                                 Mirvari ağ rəngli iç blok.

·                                 Səsin aşağı səviyyəsi (23 dB-dək).

·                                 Enerjiyə qənaətin yüksək səviyyəsi  ("А" sinfi).

·                                 Özünütəmizləmə rejimi CLEAN.

·                                 -150 S-dək çöl temperaturunda otağı isitmə rejimində işləmə.

·                                 Avtorestart funksiyası.

 

 

 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD -nin məişət kondisionerləri

Məişət kondisionerləri otaqlarda, xüsusi evlərdə  və çox da böyük olmayan sahələrdə havanın qizdırılması və soyudulması üçün istifadə olunur. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd-nin split sistemləri bütün dünyada istehlakçılar arasında məşhurdur və onların rəğbətini qazanmışdır. BuYapon  istehsalçısı  effektivlik, uzunömürlülük, etibarlılıq, ətraf mühitin təhlükəsizliyi və sənaye dizayn sahəsində olan tələblərə cavab verən  texnologiyalardan  istifadə etdiyinə görə öz qabaqcıl mövqeyini saxlayır.

MHI seriyalı məişət kondisionerlərinin  hazirlanmasinda istifadə olunan texnologiyalar

ENERJİ EFFEKTİVLİK TEXNOLOGİYALARI

·         A sinifli enerjieffektivlik

·         Bu sahədə yüksək enerjieffektivlik əmsalı(COP)

·         Daimi cərəyanlı  DC РАМ inverter

·         İnverterə yeni nəzarət

·         Qurguşunsuz lehimin patentləşmiş texnologiyası

·         Enerji sərfinin azaldılması üçün  yeni ventilyator pəri

·         Vərəq formasında enerjiqoruyucu 

·         Mikroprosessorun nəmdən müdafiəsi

·         Yüksək effektivli yaylı kompressor

·         Yüksək paslanma dayanıqlı paslanmayan örtüklü altlıq

·         Çöl blokun təkmilləşdirilmiş forması

·         İç blokun təkmilləşdirilmiş forması

 

Hava axınının  idarə olunma texnologiyası

o        Səlis və güclü hava axını

o        Jalüzlərin yeni forması

o         3D AUTO proqramlaşdırıla bilən rejim

o          Hava axınının sağa və sola yönləndirilməsi

o          Həcmli püskürmə

o         Hava axınının yüksək və güclü sürəti

HAVANIN TƏMİZLƏNMƏ SİSTEMLƏRİ

§         Allerqenlərdən təmizləmə sistemi

§         24 saat ərzində havanin ionlaşdırılması

§         Süzgəcin özü-özünü təmizləmə rejimi

 

 
Etiketlər:1215 Oxunma